Yapı Grubu

Açık hava reklamları ile yapı bölümü , farklı teknolojiler ve ışık sistemiyle desteklenmektedir. Havaalanı iç görselleri ,bina çevreleme ,cephe reklamları ,modüler sistem giydirmeler, şehirlerde wc piktogram ,aş evi ,kara ,hava ,deniz ,yeraltı ulaşım araçları dış giydirmeleride Erdal etiket bünyesinde etkin kadrosuyla yapılmaktadır.